احتمال ساخت نسخه بعدی Quantum Break وجود دارد

Quantum Break

سم لیک کارگردان Quantum Break می گوید که احتمال ساخت نسخه ی بعدی بازی وجود دارد.هر چند که بعضی ها معتقدند که خیلی نمیتوان به گفته ی این کارگردان دل خوش کرد و بعید به نظر می رسد که شاهد ساخت ادامه های ضعیف باشیم. 655