لیست بازی های با قابلیت backwards compatibility روی Xbox

لیست بازی های قابلیت backwards compatibility برای Xbox

قابلیت Backwards Compatibility روی Xbox One که در نوامبر 2015 معرفی شد، به دارندگان کنسول Xbox One اجازه میدهد بازی های Xbox 360 را بر روی دستگاه های خود بازی کنند. اما چه بازی هایی در این قابلیت در دسترس هستند؟

1118