امتیازات بازی Firewatch منتشر شد+تریلر بازی

سرانجام بازی Firewatch نیز منتشر شد و همانند دیگر بازی هایی که منتشر می شوند،امتیازات آن توسط نشریات معتبر مشخص شده است.حال اگر می خواهید بدانید که این بازی چه امتیازهایی گرفته است با ما تا پایان همراه باشید. 661