Final Fantasy XV کاور ماه مه مجله Game Informer شد

کمپانی Square Enix در این چند روزه تقریبا برای عنوان Final Fantasy XV سنگ تمام گذاشت! از دموی پلتینوم گرفته تا تریلر ها و تصاویر متعدد از بازی اخبار آن را داغ تر کرده بود تا اینکه Game Informer نیز نگاهی به این بازی خواهد انداخت. 935