عنوان Total War: Warhammer تاخیر خورد+سیستم مورد نیاز اعلام شد

Total War: Warhammer

باز هم یک بازی بزرگ تاخیر خورد!این بار بازی Total War: Warhammer.ولی زیاد جای نگرانی نیست چون اولا سیستم مورد نیاز این بازی اعلام شده و دوما تاخیر به وجود آمده خیلی زیاد نمی باشد. 821